Burgemeesterskamer.

 Burgemeesterskamer

De kamer van de burgemeester.

Als we het Sliedrechts museum door de statige voordeur betreden treffen we in de korte gang, aan onze linkerzijde een kamer aan. Dit is de zogenaamde burgemeesterskamer. Hier huisde tussen 1853 en 1923 de burgemeester. In een kleine kamer, aan de overzijde van de gang zat de bode. In deze ruimte was in de muurkasten ook het gemeentelijke archief ondergebracht. Het onderhuis was met een trap bereikbaar vanuit de bodekamer.

De Sliedrechtse burgemeesters die in deze kamer gewerkt hebben zijn:

• J.A. van Hattem tussen 1844 en 1883. Deze burgemeester was tevens gemeentesecretaris en heeft een poosje in het onderhuis gewoond. Al spoedig verhuisde de burgemeester naar Kerkbuurt 154 (tegenover de kerk), het huis van wijlen zijn vader en voorganger, Gerardus van Hattem. Deze had in 1825 de titel van burgemeester gekregen en is dit gebleven tot zijn aftreden in 1844. Hij was de eerste burgemeester van Sliedrecht en werd bijgestaan door twee assessoren en vijf schepenen. Pas in 1851 kwam na verkiezingen de eerste gemeenteraad met wethouders en raadsleden. In 1844 werd bij Koninklijk Besluit zijn zoon benoemd als opvolger.

• J.A. van Haaften tussen 1884 en 1895 (afgetreden)

• S.E. Ypey tussen 1895 en 1916 (overleden)

• J.A. Drijber vanaf 1917 tot de sluiting van het gemeentehuis. Drijber is in 1931 met pensioen gegaan.

Er zijn geen foto's van het interieur van de burgemeesterskamer zoals dat geweest is aan het begin van de twintigste eeuw.