Diorama

 Diorama

Diorama van Baanhoek.

De Sliedrechtse modelbouwer Koos van Hof begon in 2002 met zijn bouwwerk vanwege een dioramawedstrijd van het tijdschrift Rail Magazine. Thema was 'spoor en water". Het diorama is een weergave van Baanhoek rond de jaren dertig van de vorige eeuw.

Centraal staat de rivier de Merwede met daarover "De brug der zuchten". Deze spoorbrug werd zo genoemd omdat hij een enorm obstakel voor de grotere schepen vormde. Voor de grotere scheepswerven stroomopwaarts vormde de brug een extra kostenpost. Bij het naar zee gaan van een groot passagiersschip of een hopperzuiger was er een drijvende bok nodig om een stuk van de brug er uit te halen, waarna het schip kon passeren en het stuk er weer ingebracht werd. Later is de brug uitgerust met een beweegbaar gedeelte.

Het diorama won de eerste prijs in de wedstrijd van Rail Magazine en was verder te zien in het Nationaal Modelspoor in Sneek en tijdens Dordt in Stoom van 2004. Hierna heeft van Hof het model uitgebreid zodat het spoor aan de linkerkant echt over de Merwede gaat. Het diorama was daarna te zien op Rail2004 in Leiden en het was een van de publiekstrekkers op Nederlands' grootste modelbouwshow in Goes. In de originele opstelling bij van Hof thuis kon het treintje helemaal rondrijden.

Na het overlijden van de heer Hof hebben de nabestaanden het diorama aan het Sliedrechts Museum geschonken, waar het een van de topstukken is. Alles is perfect op schaal. Veel werktuigen werken ook inderdaad. In de huizen brandt het licht en op de dijk staat de ijscoboer.

Wie zien de Fopsmit bij het benedenveer liggen. We hadden in Sliedrecht het bovenveer, middenveer en benedenveer. Deze bootdienst vormde de verbinding tussen Gorinchem en Rotterdam.

Het diorama heeft in het Sliedrechts Museum een vaste opstelling in De Nor gekregen. Dit is het gedeelte van het museum wat vroeger, in de periode toen het museum nog raadhuis was, gebruikt werd als cel.