Gemeentehuis en kantongerecht

museum

In 1867 huurde het Kantongerecht Sliedrecht ruimte in het Raadhuis te Sliedrecht voor 150 gulden per jaar. Toen in 1882 de huur verhoogd werd tot 400 gulden per jaar besloot de minister van Justitie tot nieuwbouw voor het Kantongerecht Sliedrecht. Er werd voorkeur gegeven aan een locatie direct naast het raadhuis en de gemeente stond in 1883 op verzoek van de minister kosteloos grond af ten behoeve van de nieuwbouw. In 1884 werd het nieuwe gebouw in gebruik genomen. Sinds 1934 wordt het gebouw niet meer gebruikt voor de kantonrechtspraak en in 1935 werd het verbouwd tot winkel. Hier was jarenlang de herenmodezaak O&G. Het gebouw werd in 1989 aangekocht en in 1990 geheel gerestaureerd en in de oorspronkelijke staat terug gebracht. De twee panden werden met elkaar verbonden en op 30 november 1990 opende wijlen burgemeester Ch. Th. Spijkerboer het museum in de huidige omvang.