Jan van Wingerden

jan van wingerdenDe onmiskenbare voorliefde van Jan van Wingerden zijn ongetwijfeld de herten, reeën, wilde zwijnen en de vossen welke onze natuur bevolken. Om zo natuurgetrouw mogelijk te schilderen, trekt Jan er veel op uit, zodat deze dieren in hun eigen biotoop worden geobserveerd. Van Wingerden is dan ook veelvuldig in de Koninklijke Houtvesterij het Loo, het Nationaal Park de Biesbosch of op het Nationaal Park de Hoge Veluwe te vinden. Thuis in zijn atelier, werkt hij de opgedane indrukken uit in olieverf of aquarel. Na het eerste boek, "Belevenissen voor de voet", is de wens om een nieuw werk naar buiten te brengen, met dit boek gerealiseerd.

Het is de bedoeling dat een gedeelte van de opbrengst van dit boek, ten gunste zal komen aan de activiteiten van diverse medici welke zich belangeloos inzetten voor hun medemens, in het hospitaal van Bawku in Ghana zie www.vriendenvanbawku.nl

Daarnaast zal ook de stichting Gevangenenzorg Nederland worden bedacht. Hier wordt door vrijwilligers gewerkt aan het welzijn van gevangenen, TBS patiënten en hun familie, ook na hun vrijlating.
Zie www.gevangenzorg.nl

Op de site www.janvanwingerden.nl zal hier aandacht aan worden besteed.

Tentoonstellingen & Exposities

Geen evenementen