Gebouwen vroeger & nu

Het Sliedrechts Museum bestaat uit twee gebouwen met historische waarde en betekenis.

Het raadhuis

Op het adres Kerkbuurt 99 staat het eerste raadhuis van de gemeente Sliedrecht en het is in gebruik geweest van 1853 tot 1923. Hiervoor kwam het dorpsbestuur in het Rechthuis bijeen, wat uit een grote kamer in de herberg bestond. Toen dit te klein werd heeft de gemeente in 1827 een huis aangekocht, wat echter ook al snel te klein werd. Men besloot toen over te gaan tot de bouw van een volwaardig gemeentehuis in het centrum van het dorp.  

Het gebouw is gebouwd door Adrianus van der Lindt, maar de geschiedenis vertelt niet of deze timmerman ook de ontwerper is geweest. 
De voorgevel van dit gebouw wordt gemarkeerd door twee lantaarns op de toegangstreden.
Aan weerszijden van de dubbele toegangsdeur zijn twee gelijke ramen. De topgevel wordt gesierd door een bewerkte timpaan met daarop aangebracht het wapenschild van de gemeente Sliedrecht in rijk gebeeldhouwde omlijsting. De verdieping op dijkniveau heeft een burgemeesterskamer, een bodekamer en de raadzaal. In de lager gelegen verdieping was destijds het woonhuis gevestigd van de bode. Er was ook een ruimte die "De Nor" werd genoemd en waarin de veldwachter lieden in bewaring kon nemen die zich niet aan de gevestigde orde hadden gehouden. De burgemeesterskamer is nu in gebruik als stijlkamer, de bodekamer wordt nu gebruikt als bibliotheek en in de raadzaal komt de presentatie van de nieuwe verhaallijn. In de raadzaal vinden ook de openingen van de wisselexposities plaats.

In het woonhuis vinden we nu de schoenwinkel van Van der Vlies, het winkeltje van Boer, een originele bedstee, een klaslokaaltje en een huiskamer met keuken. In de Nor zijn de diorama ondergebracht en vitrines met kinderspeelgoed.

Kantongerecht

Op het adres Kerkbuurt 101 staat het gebouw van het Kantongerecht. Dit gebouw is ontworpen door architect J. Metzelaar en werd in 1884 in gebruik genomen. Later is het Kantongerecht overgeplaatst naar Dordrecht. De voorgevel van het gebouw Kerkbuurt 101 is niet meer de oorspronkelijke. De timpaan met de Davidstervensters zijn bewaard gebleven.

Het gebouw Kerkbuurt 101 is later verbonden met het gebouw Kerkbuurt 99. Het verbindingsstuk tussen deze twee gebouwen vormt nu de hoofdentree tot het museum.

In dit gebouw zijn op de zolder de depots aangebracht. De verdieping op dijkniveau bevat de entree, de toiletgroep, het museumwinkeltje en de ir. w. Bos-zaal, die voor tijdelijke tentoonstellingen gebruikt wordt. In de lager gelegen verdieping treffen we de ing. J.B. A. Visser-zaal aan waar een tentoonstelling is van oude gereedschappen. De touwbaan is zeer bijzonder.