100 Jaar raadhuis in Sliedrechts Museum
Foto officiƫle opening 26 8 2023   5

26 augustus: Op een zonnige middag verzamelden zich zo’n 45 geïnteresseerden voor een historisch moment: de officiële opening van de tentoonstelling ‘100 jaar raadhuis’ in het Sliedrechts Museum. Een evenement dat een mijlpaal markeerde in de viering van het eeuwfeest van het oude raadhuis.

De middag begon met een warm welkomstwoord van de voorzitter van het Sliedrechts Museum, Joost Verhoef. Hij zei verheugd te zijn dat er zoveel belangstellenden aanwezig waren: mensen van de Historische Vereniging Sliedrecht, van de genealogische vereniging ‘De Stamboom’, vrijwilligers van het Sliedrechts Museum, leden van de Club van 100 van het museum, en ook van de zijde van het gemeentebestuur.
Bert Gort, verantwoordelijk voor de exposities, gaf aan verrast te zijn dat er zoveel foto’s, objecten en mooie verhalen naar boven kwamen in de zoektocht naar artikelen van het raadhuis. De trouwzaal nam een belangrijke plaats in en is nog steeds als zodanig in gebruik. Hij vroeg alle aanwezigen zoveel mogelijk trouwfoto’s te komen brengen, die een mooie collectie moeten gaan vormen van 100 jaar huwelijken in het gemeentehuis.

Burgemeester Jan de Vries nam vervolgens het woord en begon zijn speech met een quote van burgemeester Drijber bij de opening van het raadhuis 100 jaar geleden.
Hij zei: ‘Heb vrede met uw huis’. En vrede met het raadhuis was er, want het raadhuis heeft gedurende de afgelopen 100 jaar tot volle tevredenheid gediend als het raadhuis van de inwoners van Sliedrecht.
Eigenlijk staan we nu in het oude raadhuis, dat nu het Sliedrechts Museum is. Door ruimtegebrek werd in 1921 besloten tot de bouw van een nieuw, groter raadhuis aan het Dr. Langeveldplein. Het werd in 1923 officieel geopend.
Al enige jaren geleden werd duidelijk dat de raadzaal te klein werd, waardoor uitgeweken moest worden naar De Lockhorst voor de raadsvergaderingen. Daarnaast is het gebouw technisch in slechte staat. Om het rijksmonument ook voor de toekomst te behouden, is een grote renovatie nodig.
Ons raadhuis is niet alleen een architectonisch juweel, maar heeft ook een bindende kracht die mensen onderdak biedt om te vergaderen, te werken, elkaar te ontmoeten. Het moet een Huis van Democratie worden. Burgemeester Drijber zei ‘Heb vrede met dit huis’; ik zeg ‘Heb vrede IN dit huis’. Democratie kan alleen bestaan als mensen met elkaar in debat gaan. Soms zijn dat heftige debatten en dan gaat het er niet altijd ‘vredig’ aan toe. Dan komen tegenstellingen naar voren. Het is goed dat die worden geuit. Natuurlijk moet op een gegeven moment een besluit worden genomen en vaak was niet iedereen hier even blij mee. Ook dat is democratie. Je mag het oneens zijn met elkaar maar we blijven respectvol naar elkaar.
Op 9 september, tijdens Open Monumentendag, is het raadhuis geopend voor iedereen. Dan kunnen inwoners de plannen zien voor de grote renovatie en de bestemming die het raadhuis daarna gaat krijgen.
Deze tentoonstelling laat zien dat een gebouw pas gaat leven door haar gebruikers. Hij laat een prachtig beeld zien van de gebruikers en van de inwoners van Sliedrecht, die er bijvoorbeeld getrouwd zijn. De festiviteiten gaan door op 8 september en op 9 september. Dat alles door de grote inzet van vrijwilligers van het Historisch Platform Sliedrecht. Ik wil die vrijwilligers daarom enorm bedanken voor hun inzet en liefde voor het historisch verleden van deze mooie gemeente’.
Hierna verrichtte burgemeester De Vries de officiële openingshandeling. Met een druk op de knop werd het licht ontstoken achter een grote foto van het raadhuis 100 jaar geleden.

Vervolgens konden de aanwezigen de tentoonstelling bekijken.

 

De expositie  is te zien op de woensdag- en zaterdagmiddagen van 14.00 – 17.00 uur. Het Sliedrechts Museum is te vinden aan de Kerkbuurt 99 te Sliedrecht.

Deel dit bericht:

Soli in museum bij overdracht   14

Sliedrechts Museum ontvangt 100 jaar oud gerestaureerd vaandel van Christelijke Oratorium Vereniging (COV) Soli Deo Gloria

17-09-2023

Op zaterdag 16 september vond de officiële overhandiging plaats van het 100 jaar oude, gerestaureerde vaandel van COV Soli Deo Gloria, samen met drie dozen prachtige archiefstukken van het koor. Na een welkomstwoord door voorzitter Joost Verhoef van het Sliedrechts Museum, kreeg voorzitter Cees Meijer van de COV het woord. Hij vertelde de historie van het vaandel gedurende de afgelopen eeuw. Vroeger werd het vaandel meegenomen met optredens. De prijzen die met wedstrijden werden gewonnen, meestal lauwerkransen of medailles, werden op het vaandel bevestigd. In de loop der tijd raakte het vaandel hierdoor beschadigd en het moest twee keer worden opgeknapt. Uiteindelijk werd het vaandel niet meer gebruikt en belandde op de zolder van de Grote Kerk. Tijdens het 100-jarig jubileum van Soli Deo Gloria, in 2019, werd het nog een keer tevoorschijn gehaald, maar het doek was zwaar beschadigd. Het is daarna in bruikleen gegeven aan het Sliedrechts Museum.

lees meer
Vlaggen in gemeente   1

Vlaggenparade Sliedrechts Museum

16-09-2023

Is het u al opgevallen? Bij de ingangen van Sliedrecht hangen de vlaggen die verwijzen naar de expositie in het Sliedrechts Museum ‘100 jaar raadhuis’.

Ons raadhuis aan het Dr. Langeveldplein bestaat 100 jaar en het is de moeite waard om eens een kijkje te komen nemen bij de vele foto’s en herinneringsobjecten die in de expositie te zien zijn.

Veel Sliedrechters zijn er getrouwd en er is een fotowand beschikbaar om uw trouwfoto’s daar op te hangen. Zo ontstaat er een mooi tijdsbeeld van de huwelijken die er gedurende 100 jaar zijn gesloten. Menigeen heeft al aan de oproep gehoor gegeven!

Het museum aan de Kerkbuurt 99 is geopend op woensdag- en zaterdagmiddagen van 14.00 – 17.00 uur. Als u uw trouwfoto meeneemt, is het bezoek aan het museum gratis.

lees meer
20220302 145448

Rabo Club Support 2023: Stem op het Sliedrechts Museum

06-09-2023

Het Sliedrechts Museum doet mee aan de Rabo ClubSupport actie. Een initiatief van de Rabobank, waarbij de bank via een stemcampagne aan verenigingen etc. een financieel steuntje in de ruig geeft. Momenteel worden er plannen ontwikkeld om het Sliedrechts Museum nog aantrekkelijker te maken voor iedereen, met name voor de jeugd, omdat we het belangrijk vinden dat ook jongeren meer te weten komen van de geschiedenis van het dorp. Vanaf vandaag t/m 26 september 2023 kunt u uw stem weer uitbrengen.

lees meer