collectie en aanwinsten

Collectie "De Merwestreek"

Op 1 januari 2009 is als gift aan het Sliedrechts Museumt de gehele collectie aan uitgaven van “De Merwestreek” in gebundelde boekvorm overhandigd.

Inzage
Edities uit deze collectie zijn op afspraak in te zien.
Neem contact met ons op.

Robinson kalender

In de Kringloopwinkel werd eind oktober een kalender gekocht die karakteristiek is voor Sliedrecht. Het betreft een jongenskalender van het jaar 1934 met op de voorkant prenten die behoren bij het verhaal van Robinson Crusoe en op de achterkant het verhaal zelf. De kalender werd uitgegeven door Robinson, een populair schoentype voor vader en zoon. Alle heerenmaten kosten 4.90 guldens. Voor dit bedrag koop je tegenwoordig geen eens meer een set veters.

Schoenen en kalender waren verkrijgbaar bij:
B.J. v. d. Vlies & Z., SCHOENMAGAZIJN   
Stationsweg 3 – SLIEDRECHT – Telefoon 135.

De kalender heeft een plaats gekregen in de schoenwinkel van Van der Vlies in het Sliedrechts Museum. Voor meer informatie over Robinson zie : noviomagus.nl

Baggermolen “Rijn”
van L. Volker Azn.

Dit schaalmodel van de baggermolen “Rijn” is geschonken door Dhr. L. Volker Azn.. 1:200  Het schip heeft van 1900 tot 1920 gediend voor de “Drecht” rederij.

Miniatuurschepen
Deze baggermolen en andere miniatuur-schepen zijn te bezichtigen in de kelder van het Museum, de Nor.

Collectie
Spullen kunnen enkel geschonken worden, niet meer in bruikleen.