privacy

Stichting Sliedrechts Museum verwerkt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en beveiligd. Wij gebruiken deze niet voor andere doeleinden dan die waarvoor u ze heeft verstrekt.

Wanneer u vragen heeft over het gebruik van persoonlijke gegevens of bezwaar wilt maken dan kunt u een mail sturen aan secretariaat@sliedrechtsmuseum.nl.