de oprichters

De Stichting Sliedrechts Museum is bij akte opgericht op 6 november 1961. Het museum is ontstaan uit een particulier initiatief waarbij de volgende Sliedrechters betrokken waren:

Ir. W. Bos Jzn.
C. de Gruyter
IJ. J. de Jong
Mr. A.T. Koppelaar
J. de Landgraaf
Ing. J.B.A. Visser
Ir. F.H. Volker
A. van Wijngaarden

Initiatiefnemer
Ir W. Bos Jzn is de initiatiefnemer geweest en zonder af te dingen op de inspanningen van anderen kan gesteld worden dat hij ook de grote animator was. Van meet af aan werd hij gesteund door Ir. F.H. Volker en Ing. J.B.A. Visser. Zij maakten vele jaren deel uit van het stichtingsbestuur.

Oprichting Sliedrechtse Musea
Bij de oprichting op 6 november 1961 was het doel de historie van Sliedrecht weer te geven. Dit betekende eveneens de rijke historie van de baggerindustrie uit te beelden. Immers, Sliedrecht is de bakermat van de mondiale baggerindustrie. Enkele jaren na de oprichting werd besloten een apart museum op te richten met als doel de omvangrijke geschiedenis van de wereld van het baggeren te exposeren. Voor het Nationaal Baggermuseum werd in 1971 een nieuwe locatie geopend en het Sliedrechts museum is zelfstandig doorgegaan.

Waarborg voor de toekomst
De oprichters hebben niet alleen veel tijd, maar ook hun geld in het museum gestoken. Zij hebben de huisvesting aangekocht en ondergebracht bij de Stichting Vrienden van het Sliedrechts Museum. De huisvesting wordt om niet aan de Stichting Sliedrechts Museum ter beschikking gesteld. Verder zijn er door de oprichters fondsen ingesteld om het onderhoud te bekostigen en waardoor de exploitatie van het museum tot in lengte van jaren gewaarborgd is. De oprichters wilden iets nalaten voor volgende generaties. De faciliteiten die de Stichting Vrienden van het Sliedrechts Museum verlenen waarborgen de toekomst van het museum.

Het huidige bestuur van de Stichting Vrienden van het Sliedrechts Museum wordt gevormd door: G. van, Dijk, L.Pijl en K. Zegelaar.