gebouwen

Het Sliedrechts Museum bestaat uit twee gebouwen met historische waarde en betekenis.

Monumentaal pand Het Raadhuis

Op het adres Kerkbuurt 99 staat het eerste raadhuis van de gemeente Sliedrecht. Het is in gebruik geweest van 1853 tot 1923. Hiervoor kwam het dorpsbestuur in het Rechthuis bijeen, wat uit een grote kamer in de herberg bestond.
Het gebouw is gebouwd door Adrianus van der Lindt, maar de geschiedenis vertelt niet of deze timmerman ook de ontwerper is geweest.
De voorgevel van dit gebouw wordt gemarkeerd door twee lantaarns op de toegangstreden.
Aan weerszijden van de dubbele toegangsdeur zijn twee gelijke ramen. De topgevel wordt
gesierd door een bewerkte timpaan met daarop aangebracht het wapenschild van de gemeente Sliedrecht in rijk gebeeldhouwde omlijsting. De verdieping op dijkniveau heeft een burgemeesterskamer, een bodekamer en de raadzaal. In de lager gelegen verdieping was destijds het woonhuis gevestigd van de bode. Er was ook een ruimte die "De Nor" werd genoemd en waarin de veldwachter lieden in bewaring kon nemen die zich niet aan de gevestigde orde hadden gehouden. De burgemeesterskamer is nu in gebruik als stijlkamer, de bodekamer wordt nu gebruikt als bibliotheek De Raadzaal is zoveel mogelijk in de oude stijl gelaten en wordt gebruikt als ontvangstruimte bij verschillende gelegenheden en kan ook gebruikt worden als trouwzaal (het Museum is een officiële trouwlocatie). Op de beneden verdieping is de vaste tentoonstelling van het museum gevestigd. Hier krijgt u een indruk van het leven en werk van Sliedrechters in de vorige eeuw.

U vindt er een kruidenierswinkeltje, een klaslokaaltje, een woonkamer en een stoephuisje met heuse bedstee. Onderin de kelder is een prachtig diorama van de spoorbrug bij Baanhoek omstreeks 1880 en vitrines met kinderspeelgoed.

Kantongerecht

Op het adres Kerkbuurt 101 staat het gebouw van het Kantongerecht. Dit gebouw is ontworpen door architect J. Metzelaar.Hij was Rijksbouwmeester, die o.a. ook de Koepelgevangenis van Breda en het oude gerechtsgebouw van Rotterdam heeft ontworpen. Het kantongerecht werd in 1884 in gebruik genomen. Later is het Kantongerecht overgeplaatst naar Dordrecht. De voorgevel van het gebouw Kerkbuurt 101 is niet meer de oorspronkelijke. De timpaan met de Davidstervensters zijn bewaard gebleven. Of de Davidstervensters orgineel zijn is de vraag. In andere gebouwen van Metzelaar zijn geen religieuse uitingen gebruikt

Het gebouw Kerkbuurt 101 is later verbonden met het gebouw Kerkbuurt 99. Het verbindingsstuk tussen deze twee gebouwen vormt nu de hoofdentree tot het museum.

In dit gebouw zijn op de zolder de depots aangebracht. De verdieping op dijkniveau bevat de entree, de toiletgroep, het museumwinkeltje en de ir. w. Bos-zaal, deze wordt nu nog gebruikt voor tijdelijke tentoonstellingen, maar zal vanaf 2019 de plaats zijn waar de Tijdlijn van Sliedrecht in beeld wordt gebracht. In de lager gelegen verdieping treffen we de ing. J.B. A. Visser-zaal aan waar een tentoonstelling van oude gereedschappen en ambachten te zien is. De touwbaan is zeer bijzonder. Op een beeldscherm bij de touwbaan draait
een film waardoor u kunt zien hoe de touwbaan gebruikt werd..

benieuwd naar de nieuwbouw?